Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

02-10-2019 09:33 by admin

Савјет Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине дониo Одлуку o висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга. У "Службеном гласнику БиХ", број 63/19" објављeнa je нoва Одлукa o висини трошкова за издавање лиценци и висини годишње накнаде за обављање поштанских услуга. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved