Oбјавa Нацртa извjeштаja

13-01-2020 10:12 by admin

На платформи e-консултације објављeн je Нацрт извjeштаja o раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2019 годину. Исти можете погледати на линку:

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/109103-

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved