Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

20-12-2018 09:13 by admin

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је на платформи e – консултације објавила нацрт Извjeштаja о раду Агенције за поштански саобраћај Босне и Херцеговине за 2018. годину. Исти можете погледати на
линку:

https://ekonsultacije.gov.ba/legislativeactivities/details/7505-

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved