Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу

04-08-2020 07:47 by admin

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине, уз сагласност Министарства комуникација и транспорта Босне и Херцеговинe је друштву „SKYTEC“ д.o.o. Живинице издала Рјешење, којим се издаје лиценца за
обављање курирских услуга у унутрашњем и међународном поштанском саобраћају на период од 4 године, почев од дана 28. 07. 2020. године.

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved