Огласи


ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем запосленика у радни однос на неодређено вријеме 

Преузми

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине поништава јавни оглас

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине поништава јавни оглас за пријем запосленика на неодређено вријеме.

Пр
eузмитe Oбaвиjeст

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине расписуje јавни оглас за пријем запосленика на неодређено вријеме

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине расписуje јавни оглас за пријем запосленика на неодређено вријеме. Оглас је објављен у дневним новинама Глас Српске, Ослобођење и Вечерњи лист и биће отворен 8 дана од дана објаве у дневним новинама. Прeузeти oглас.

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине расписала је јавни оглас за пријем запосленика на неодређено вријеме

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине расписала је јавни оглас за пријем запосленика на неодређено вријеме. Оглас је објављен у дневним новинама Глас Српске, Ослобођење и Вечерњи лист и биће отворен 8 дана од дана објаве у дневним новинама.

Пр
eузeти oглас


© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved