13-12-2017 12:35

 

Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Marijan Bolarić i stručnjak za troškovno računovodstvo Ivan Gilja, dipl. oec. predstavili  iskustva vezana za implementaciju računovodstvenog razdvajanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj...

12-12-2017 09:23

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju za obavljanje kurirskih usluga društvu „RHEA EXPRESS“ d.o.o Sarajevo

20-10-2017 07:18

Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje kurirskih usluga...

20-10-2017 07:15

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licencije


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licencije za obavljanje poštanskih usluga društvu Express One d.o.o. Sarajevo o promjeni naziva društva...

10-10-2017 10:57

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju za obavljanje kuriskih usluga društvu „DHL International - Sarajevo“ d.o.o Sarajevo

07-09-2017 08:05

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju za obavljanje kuriskih usluga društvu „EURO-EXPRESS“ d.o.o Banja Luka

07-08-2017 07:38

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova za izdavanje licencija i visini naknade za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik“, broj 50/17)© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved