09-02-2018 10:19

Sastanak o pravno regulatornom okviru tržišta poštanskih usluga


Održan radni sastanak na kome su sudjelovali predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS-a i Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH i Agencije za poštanski promet BiH

26-01-2018 11:04

Dopredsjednik CERP-a u radnoj posjeti Agenciji


Dopredsjednik CERP-a dr. Nikola Trubint u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine...

29-12-2017 12:04

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licencije za obavljanje poštanskih usluga društvu „DHL INTERNATIONAL - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo o promjeni adrese sjedišta društva

13-12-2017 12:35

 Razdvajanje troškova


Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Marijan Bolarić i stručnjak za troškovno računovodstvo Ivan Gilja, dipl. oec. predstavili  iskustva vezana za implementaciju računovodstvenog razdvajanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj...

12-12-2017 09:23

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licenciju za obavljanje kurirskih usluga društvu „RHEA EXPRESS“ d.o.o Sarajevo

20-10-2017 07:18

Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje kurirskih usluga...

20-10-2017 07:15

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licencije


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licencije za obavljanje poštanskih usluga društvu Express One d.o.o. Sarajevo o promjeni naziva društva...© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved