13-12-2017 12:28

 

Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Marijan Bolarić i stručnjak za troškovno računovodstvo Ivan Gilja, dipl. oec.  predstavili  iskustva vezana za implementaciju računovodstvenog razdvajanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj...

12-12-2017 09:22

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „RHEA EXPRESS“ d.o.o Sarajevo

20-10-2017 07:17

Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga...

20-10-2017 07:14

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licence


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licence za obavljanje poštanskih usluga društvu Express One d.o.o. Sarajevo o promjeni naziva društva...

10-10-2017 10:56

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „DHL International - Sarajevo“ d.o.o Sarajevo

07-09-2017 08:03

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „EURO-EXPRESS“ d.o.o Banja Luka

07-08-2017 07:33

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova


Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini troškova za izdavanje licenci i visini naknade za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik“, broj 50/17)© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved