20-12-2018 09:11

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je na platformi e-konsultacije objavila nacrt Izvještaja...

08-11-2018 13:12

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „Express One“ d.o.o. Sarajevo...

26-10-2018 08:35

Održan radni sastanak na kome su sudjelovali predstavnici inspekcija


Održan radni sastanak na kome su sudjelovali predstavnici inspekcija Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta i Agencije za poštanski promet BiH...

16-10-2018 11:49

Društvo Express One d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo Express One d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga...

11-10-2018 13:24

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je na platformi e-konsultacije


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je na platformi e-konsultacije objavila nacrt Programa rada Agencije za 2019. godinu...

19-09-2018 07:36

Društvu „Rhea Express“ d.o.o. Sarajevo ukida se


Društvu „Rhea Express“ d.o.o. Sarajevo ukida se Rješenje o izdavanju licence za obavljanje kurirskih usluga...

13-07-2018 08:18

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine raspisuje javni oglas...© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved