11-10-2019 08:36

Društvu „Astra Šped“ d.o.o. Zenica ukida se licenca


Društvu „Astra Šped“ d.o.o. Zenica ukida se Rješenje o izdavanju licence za obavljanje kurirskih usluga...

02-10-2019 09:29

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo


Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo novu Odluku o visini troškova...

07-08-2019 09:16

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „EXPRESS COURIER
d.o.o. Sarajevo 

01-08-2019 08:26

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje usluga direktne pošte – neadresovane pošiljke društvu „Info Media Group“, d.o.o. Banja Luka...

01-08-2019 08:21

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje usluga direktne pošte – neadresovane pošiljke društvu „MHS“, d.o.o. Sarajevo...

30-07-2019 09:30

Društvo „MHS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo „MHS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke...

30-07-2019 09:26

Društvo „Info Media Group“ d.o.o. Banja Luka podnijelo zahtjev


Društvo „Info Media Group“ d.o.o. Banja Luka podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje usluga direktne pošte - neadresovane pošiljke...© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved