13-01-2020 10:05

Objava Nacrta izvještaja


Objava Nacrta izvještaja o radu Agencije za 2019. na e-konsultacijama...

30-12-2019 08:44

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine


Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo novi Pravilnik i Procedure

06-12-2019 08:37

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje usluga direktne pošte – neadresovane pošiljke društvu „DNS EXPRES MEDIA“ d.o.o. Sarajevo

06-11-2019 08:26

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je na platformi e-konsultacije


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine je na platformi e-konsultacije objavila Nacrt...

11-10-2019 08:36

Društvu „Astra Šped“ d.o.o. Zenica ukida se licenca


Društvu „Astra Šped“ d.o.o. Zenica ukida se Rješenje o izdavanju licence za obavljanje kurirskih usluga...

02-10-2019 09:29

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo


Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo novu Odluku o visini troškova...

07-08-2019 09:16

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „EXPRESS COURIER
d.o.o. Sarajevo © rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved