09-02-2018 10:17

Sastanak o pravno regulatornom okviru tržišta poštanskih usluga


Održan radni sastanak na kome su sudjelovali predstavnici Ministarstva komunikacija i prometa BiH, Ministarstva saobraćaja i veza RS-a i Ministarstva prometa i komunikacija Federacije BiH i Agencije za poštanski promet BiH

26-01-2018 11:02

Dopredsjednik CERP-a u radnoj posjeti Agenciji


Dopredsjednik CERP-a dr. Nikola Trubint u dvodnevnoj radnoj posjeti Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine...

29-12-2017 12:02

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licence za obavljanje poštanskih usluga društvu „DHL INTERNATIONAL - SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo o promjeni adrese sjedišta društva.

13-12-2017 12:28

 Razdvajanje troškova


Član Vijeća HAKOM-a dr. sc. Marijan Bolarić i stručnjak za troškovno računovodstvo Ivan Gilja, dipl. oec.  predstavili  iskustva vezana za implementaciju računovodstvenog razdvajanja na tržištu poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj...

12-12-2017 09:22

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu za obavljanje kurirskih usluga društvu „RHEA EXPRESS“ d.o.o Sarajevo

20-10-2017 07:17

Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev


Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga...

20-10-2017 07:14

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licence


Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala Rješenje o izmjeni licence za obavljanje poštanskih usluga društvu Express One d.o.o. Sarajevo o promjeni naziva društva...© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved