Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине је формирана у складу са Законом о поштама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" бр. 33/05). Обавља регулаторне функције у области поштанског саобраћаја и дјелује у интересу Босне и Херцеговине и њених грађана.

Агенцијом управља Савјет Агенције, састављен од три члана. Чланови Савјета Агенције бирају се из реда трију конститутивних народа у Босни и Херцеговини, на паритетној основи.

Чланови Савјета Агенције именују се на период од четири године, а предсједавајући Савјета Агенције мијења се сваких годину дана.


© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved