Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo

02-10-2019 09:29 by admin

Vijeće Agencije za poštanski promet Bosne i Hercegovine donijelo novu Odluku o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga. U „Službenom glasniku BiH“, broj 63/19 objavljena je nova Odluka o visini troškova za izdavanje licenci i visini godišnje naknade za obavljanje poštanskih usluga. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved