Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo podnijelo zahtjev

20-10-2017 07:17 by admin

Društvo „RHEA EXPRESS“ d.o.o. Sarajevo je, Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine podnijelo zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kuririskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, u skladu sa Pravilnikom o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik BiH“, br. 43/09, 57/14 i 15/17).
Postupak obrade zahtjeva je u toku.

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved