Društva „LAGERMAX AED BiH“ d.o.o. Sarajevo i „Intereuropa“ RTC d.d. Sarajevo

22-03-2021 15:43 by admin

Društva „LAGERMAX AED BiH“ d.o.o. Sarajevo i „Intereuropa“ RTC d.d. Sarajevo su, Agenciji za poštanski promet Bosne i Hercegovine podnijela zahtjev za izdavanje licence za obavljanje kurirskih usluga u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu, u skladu sa Pravilnikom o izdavanju licenci za obavljanje poštanskih usluga („Službeni glasnik BiH“, br. 84/19 i 84/20).

Postupak obrade zahtjeva je u toku.


Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved