Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine izdala licencu

04-08-2020 07:43 by admin

Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine, uz saglasnost Ministarstva
komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine je društvu „SKYTEC“ d.o.o. Živinice
izdala Rješenje, kojim se izdaje licenca za obavljanje kurirskih usluga u
unutrašnjem i međunarodnom poštanskom prometu na period od 4 godine,
počev od dana 28. 07. 2020. godine.

Nazad© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved