U skladu sa članom 10. Zakona o poštama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 33/05) nadležnosti Agencije su:

a)    ostvaruje kontakte s poštanskim upravama i međunarodnim poštanskim organizacijama;

b)    izdaje i oduzima licence poštanskim operaterima za pružanje poštanskih usluga,u skladu Pravilnika koji donosi Vijeće Agencije;

c)    donosi tehnološke propise za funkcioniranje poštanskog prometa na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine, te predlaže propise kojima se definiraju jedinstveni opći uvjeti za pružnje poštanskih usluga i opći standardi univerzalnih poštanskih usluga;

d)    prati pridržava li se poštanski operater uvjeta sadržanih u izdatim licencama, a u slučaju povrede tih uvjeta ili odredaba ovoga zakona preduzima mjere iz svoga djelokruga;

e)    prati poštivanje utvrđenih načela poštanske politike i inicira mjere za otklanjanje svih odstupanja od tih načela;

f)    prati međunarodne poštanske propise i obavještava javne operatere i druge operatere poštanskoga prometa o njihovom donošenju, izmjenama i dopunama;

g)    daje saglasnost na ugovore koje zaključuju poštanski operateri u Bosni i Hercegovini s operaterima poštanskog prometa poštanskih uprava drugih zemalja;

h)    utvrđuje metodologiju i načela za obračun međuoperaterskih, tranzitnih i terminalnih troškova i prati njihovu realizaciju;

i)    prati međunarodni obračun u skladu sa utvrđenim načelima i propisima Svjetskoga poštanskog saveza i raspodjelu unutar operatera;

j)    utvrđuje jedinstvenu tarifnu politiku za rezervirane usluge na teritoriju Bosne i Hercegovine;

k)    predlaže kriterije za utvrđivanje maksimalnih cijena pružanja poštanskih usluga;

l)    utvrđuje visinu troškova za izdavanje licenci i visinu godišnje naknade za pružanje poštanskih usluga, kao i rokove za izmirenje obaveza plaćanja;

m)    daje saglasnost na program izdavanja poštanskih maraka koje izdaju javni poštanski operateri;

n)    donosi opći red prijevoza poštanskih pošiljaka i iznalazi optimalne pravce toga prijevoza;

o)    utvrđuje iznos naknade za pokriće gubitaka javnih poštanskih operatera;

p)    organizira simpozije, stručne seminare i sl.;

r)    obavlja druge poslove koji su joj povjereni ovim zakonom ili drugim aktima,u skladu s ovim zakonom.


© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved