13-12-2017 12:57

 

Члан Вијећа ХАКОМ-а др. сц. Маријан Боларић и стручњак за трошковно рачуноводство Иван Гиља дипл. оец. представили искуства везана за имплементацију рачуноводственог раздвајања на тржишту поштанских услуга у Републици Хрватској...

12-12-2017 09:23

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу


Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу за обављање курирских услуга друштву „RHEA EXPRESS“ д.o.o. Сaрajeвo

20-10-2017 07:19

Друштво „RHEA EXPRESS“ д.o.o. Сaрajeвo поднијелo захтјев


Друштво „RHEA EXPRESS“ д.o.o. Сaрajeвo поднијелo захтјев за издавање лиценце за обављање курирских услуга...

20-10-2017 07:16

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала Рјешење о измјени лиценце


Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала Рјешење о измјени лиценце за обављање поштанских услуга друштву Express One д.о.о. Сарајево о промјени назива друштва...

10-10-2017 10:58

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу


Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу за обављање курирских услуга друштву „DHL International - Sarajevo“ д.o.o. Сaрajeвo

07-09-2017 08:06

Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу


Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине издала лиценцу за обављање курирских услуга друштву „EURO-EXPRESS“ д.o.o. Бањалука

07-08-2017 07:39

Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о висини трошкова


Одлукa о измјенама и допунама Одлуке о висини трошкова за издавање лиценци и висини накнаде за обављање поштанских услуга („Службени гласник БиХ“, број 50/17)© rap.ba 2008 developed by BuonArte.com
All rights reserved